03.สินค้าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

ID : 109655
Brand : PUGp
Last Update : 26/11/2560 15:52 Preview : 6,929
ใช้ประกอบกับวีลแชร์ทั่วไปเพื่อการขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
ID : 127635
Brand : PUGp
Last Update : 26/11/2560 15:51 Preview : 3,724
ID : 152907
Brand : PUGp
Last Update : 26/11/2560 15:51 Preview : 1,539
ID : 152909
Brand : PUGp
Last Update : 18/06/2560 14:06 Preview : 1,721
ID : 158744
Brand : PUGp
Last Update : 26/11/2560 15:39 Preview : 1,678
เครนยกผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการลุกเดิน ใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กหนา 4.5 มม. แผ่นผ้ารองรับตัวผู้ป่วย/ผู้สูงอายุมีขนาดที่เหมาะสม
ID : 158747
Brand : PUGp
Last Update : 12/02/2562 22:40 Preview : 2,774
เครนยกผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการลุกเดิน ใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กหนา 4.5 มม. แผ่นผ้ารองรับตัวผู้ป่วย/ผู้สูงอายุมีขนาดที่เหมาะสม